BORANG PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) Q29 2018 - MPOB
MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN
Inactive hide details for A. BUTIR-BUTIR DIRI PEMOHONA. BUTIR-BUTIR DIRI PEMOHON

No. Kad Pengenalan(Baru)
:
( Taipkan No. Kad Pengenalan Baru
tanpa '-' )
Nama
:
No Kakitangan
:
No. Telefon/Sambungan
:


Inactive hide details for B. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATANB. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

Bahagian
:
Unit
:
Lokasi
:
Klasifikasi Perkhidmatan (Kumpulan)
:
Jawatan
:
Gred Jawatan
:
Tangga Gaji
:
Bulan Pergerakan Gaji
:
Tarikh Lantikan ke Perkhidmatan Sekarang
:
Tarikh Disahkan dalam Jawatan Sekarang
:


Inactive hide details for C. BUTIR-BUTIR PEPERIKSAAN KPSL(Q29) - TAHUN 2018C. BUTIR-BUTIR PEPERIKSAAN KPSL(Q29) - TAHUN 2018

Status
:
Permohonan Baru Mengulang
Tahun 2018
:
2018
Nama Peperiksaan
:
Peperiksaan KPSL (Q29)
Bhg. Peperiksaan Yang Dipohon
:
Kertas Satu (I) - Perintah Am & Industri Sawit
Kertas Kedua (II) - Sains Gunaan
Kertas Ketiga (III) - Pengkhususan
Kertas Keempat (IV) - Teknologi Maklumat
Paper (V) - English
h
Bahagian
Tarikh Peperiksaan
Masa Peperiksaan
Tempat Peperiksaan
Kertas Satu (I) - Perintah Am & Industri Sawit
-
-
-
Kertas Kedua (II) - Sains Gunaan
-
-
-
Kertas Ketiga (III) - Pengkhususan
-
-
-
Kertas Keempat (IV) - Teknologi Maklumat
-
-
-
Paper (V) - English
Oral Test:
Listening Test:
Essay:
-
-
-


Inactive hide details for D. BUTIR-BUTIR PEPERIKSAAN BAGI CALON MENGULANGD. BUTIR-BUTIR PEPERIKSAAN BAGI CALON MENGULANG

Mengulang Kali Ke
:
2 3 4 5
Bhg. Peperiksaan Yang Kandas
:
Kertas Satu (I) - Perintah Am & Industri Sawit
Kertas Kedua (II) - Sains Gunaan
Kertas Ketiga (III) - Pengkhususan
Kertas Keempat (IV) - Teknologi Maklumat
Paper (V) - English

Inactive hide details for E. PENGAKUAN PEMOHONE. PENGAKUAN PEMOHON

Saya dengan ini memohon untuk menduduki Peperiksaan KPSL 2018 dan mengaku semua keterangan di atas adalah benar.